• 608681217
  • elzbietabrol.szkolenia@gmail.com

Oferta szkoleniowa

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Drodzy Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli,

Rozwijanie kompetencji i umiejętności nauczycieli to klucz do sukcesu każdej instytucji edukacyjnej. Dlatego pragniemy zaprosić Was do skorzystania z oferty szkoleń rad pedagogicznych prowadzonych przez nasz niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli – EDUPOZYTYWNI.

Nasze szkolenia są prowadzone przez doświadczonych ekspertów i praktyków w dziedzinie edukacji. Mają na celu nie tylko rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli, ale również wspieranie ich w osobistym rozwoju zawodowym. Tematy szkoleń są ściśle związane z aktualnymi potrzebami nauczycieli oraz kierunkami polityki oświatowej naszego państwa.

Zdajemy sobie sprawę, że każda placówka edukacyjna ma swoje unikalne potrzeby i wyzwania, dlatego zawsze dostosowujemy tematyka szkoleń do specyfiki danej instytucji. Nasza oferta obejmuje ponad 40 różnorodnych tematów, podzielonych na kilka kluczowych grup:

  1. Ciekawe i nowoczesne metody pracy – pomagamy nauczycielom odkrywać innowacyjne metody nauczania, które angażują uczniów i sprawiają, że nauka staje się dla nich prawdziwą przyjemnością.

  2. Edukacja włączająca – promujemy podejście, które docenia różnorodność i umożliwia każdemu uczniowi rozwijanie swojego pełnego potencjału.

  3. Budowanie relacji z dzieckiem i rodzicem – pokazujemy, jak budować pozytywne relacje z uczniami i ich rodzicami, co jest kluczowe dla tworzenia sprzyjającego środowiska edukacyjnego.

  4. Rozwój osobisty nauczyciela i placówki – skupiamy się na rozwoju osobistym nauczycieli, pomagając im rozwijać umiejętności, które są niezbędne do skutecznego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się edukacji.

Pełna oferta do pobrania poniżej.

Nasze szkolenia mogą odbywać się zarówno w siedzibie placówki, jak i online, co umożliwia nam elastyczne dostosowanie się do Waszych potrzeb.

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem, aby dowiedzieć się więcej o naszych szkoleniach i jak możemy wspomóc Was w rozwoju Waszych nauczycieli i placówki.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Zespół EDUPOZYTYWNI