• 608681217
  • elzbietabrol.szkolenia@gmail.com

Kontakt

Elżbieta Brol – dyrektor NODN EDUPOZYTYWNI

nr. tel. 608681217

Alicja Susek

nr tel. 609526086

elzbieta,brol@edupozytywni.pl lub alicjasusek.edupozytywni@gmail.com

Zapraszamy do kontaktu