• 608681217
 • elzbietabrol.szkolenia@gmail.com

Dla przedszkoli

Oferujemy szereg różnorodnych szkoleń, warsztatów i kursów, które umożliwiają nauczycielom zdobywanie nowych umiejętności, doskonalenie swojego warsztatu oraz poznawanie najnowszych trendów w edukacji. Każde nasze szkolenie jest projektowane z myślą o praktycznym zastosowaniu zdobytych umiejętności i wiedzy w codziennej pracy.

Ale nasza oferta nie kończy się na szkoleniach. EDUPOZYTYWNI jest również organizatorem festiwali i konferencji, które gromadzą nauczycieli i dyrektorów z całej Polski. Są to wydarzenia, które inspirują, motywują do zmian, umożliwiają wymianę doświadczeń i nawiązywanie nowych, wartościowych relacji.

TEMATY SZKOLEŃ RP

CIEKAWE I NOWOCZESNE METODY PRACY

 • Świat wartości dziecka we wczesnej edukacji PRIORYTET MEN
 • Aktywizacja ruchowa jako klucz do wspierania rozwoju dziecka PRIORYTET MEN
 • Bezpieczny TIK w przedszkolu/edukacji wczesnoszkolnej PRIORYTET MEN
 • Pedagogika Celestyna Freineta w środowisku przedszkolnym.
 • Pedagogika Marii Montessori w środowisku przedszkolnym.
 • W poszukiwaniu sensu edukacji – zabawy z wykorzystaniem systemu Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej
 • Tupią nogi, klaszczą ręce – zabawy wszechstronnie rozwijające dziecko
 • Minimediacje w przedszkolu, czyli o konfliktach między dziećmi
 • Zaczytane dzieci – jak rozwijać czytelnictwo najmłodszych
 • Elementy sylabowej nauki czytania w grupie przedszkolnej.
 • Przygotowanie mózgu do nauki czytania – stymulowanie funkcji poznawczych
 • Joga śmiechu – zaopiekuj się swoimi emocjami.
 • Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej w świetle podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
 • Matematyka w działaniu – gry i zabawy rozwijające myślenie matematyczne 
 • Emocje pod kontrolą, czyli elementy TUS i Mindfulness w pracy z dziećmi 
 • Ekoinspiracje, czyli jak kształtować w dzieciach szacunek do otaczającego świata 
 • Pozytywne podejście, czyli elementy pozytywnej dyscypliny w codziennej pracy z dziećmi 
 • Techniki Mindfulness w pracy z dzieckiem 
 • Warsztaty wielkanocne/bożonarodzeniowe/zimowe/jesienne/wiosenne inspiracje plastyczne

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

 • Współpraca z rodzicami dziecka z SPE
 • Dziecko w spektrum autyzmu w przedszkolu
 • Elementy terapii behawioralnej w pracy z dziećmi w spektrum autyzmu
 • Jak prowadzić efektywne zajęcia rewalidacyjne?
 • Dziecko doświadczające przemocy – strategie postępowania
 • Wspieranie rozwoju dziecka w trakcie bieżących działań
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w grupie przedszkolnej
 • Współpraca nauczyciela z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w teorii i praktyce PRIORYTET MEN
 • Trudne dziecko w przedszkolu – strategie postępowania

BUDOWANIE RELACJI Z DZIECKIEM I RODZICEM

 • Edukacja to relacje – jak budować relacje z przedszkolakami
 • Trudny rodzic – strategie postępowania
 • Nie taki rodzic straszny, jak go malują
 • Niełatwa, ale skuteczna komunikacja z rodzicami
 • (Przy)GOTUJ dobre relacje – warsztaty kulinarne z elementami TUS

ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELA I PLACÓWKI

 • Zdrowy tryb życia w pracy nauczyciela
 • Jak skutecznie kształtować wizerunek przedszkola i nauczyciela? 
 • ABC nauczyciela przedszkola
 • Budowanie silnego zespołu opartego na współpracy, jako skuteczna strategia rozwoju przedszkola – warsztat integracyjny dla RP 
 • Uważność w pracy nauczyciela, czyli jak zadbać o swój dobrostan
 • Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów
 • Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu
 • Dokumentacja w pracy nauczyciela przedszkola
 • Budowanie partnerstw lokalnych i efektywna współpraca na rzecz realizacji projektów społecznych. PRIORYTET MEN
 • Stowarzyszenie czy fundacja – w jaki sposób organizacja pozarządowa może pomóc przedszkolu w realizacji projektów? Zakładanie organizacji, formalno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji, praktyczne aspekty zarządzania organizacją.