• 608681217
 • elzbietabrol.szkolenia@gmail.com

Dla szkół

Oferujemy szereg różnorodnych szkoleń, warsztatów i kursów, które umożliwiają nauczycielom zdobywanie nowych umiejętności, doskonalenie swojego warsztatu oraz poznawanie najnowszych trendów w edukacji. Każde nasze szkolenie jest projektowane z myślą o praktycznym zastosowaniu zdobytych umiejętności i wiedzy w codziennej pracy.

Ale nasza oferta nie kończy się na szkoleniach. EDUPOZYTYWNI jest również organizatorem festiwali i konferencji, które gromadzą nauczycieli i dyrektorów z całej Polski. Są to wydarzenia, które inspirują, motywują do zmian, umożliwiają wymianę doświadczeń i nawiązywanie nowych, wartościowych relacji.

TEMATY SZKOLEŃ RP

CIEKAWE I NOWOCZESNE METODY PRACY

 • Elementy oceniania kształtującego – od czego zacząć przygodę z OK – PRIORYTET MEN
 • Ocenianie szkolne w świetle przepisów PRIORYTET MEN
 • Edukacja do wrażliwości – jak uczyć czułości na siebie, innych i piękno? PRIORYTET MEN
 • Fake news, deep fake, manipulacja – jak wychować krytycznego odbiorcę mediów PRIORYTET MEN
 • Zagrożenia w cyberprzestrzeni i ich profilaktyka wśród dzieci i młodzieży PRIORYTET MEN
 • Emocje pod kontrolą, czyli elementy TUS i Mindfulness w pracy z dziećmi 
 • Techniki Mindfulness w pracy z dzieckiem 
 • Metoda projektu i jej wykorzystanie na wszystkich przedmiotach
 • Picture book w edukacji – jak wykorzystać słowo i obraz w pracy z uczniami
 • Lektury inaczej, czyli jak?
 • Jak zaktywizować młodzież na lekcji języka obcego – nauczyciele języków obcych
 • Pozytywne podejście, czyli elementy pozytywnej dyscypliny w codziennej pracy z dziećmi 
 • Ekoinspiracje, czyli jak kształtować w dzieciach szacunek do otaczającego świata 
 • Kreatywność i myślenie krytyczne jako kompetencje przyszłości 
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej 
 • Matematyka w działaniu – gry i zabawy rozwijające myślenie matematyczne
 • Domino, karty, kości… czyli rozwijanie matematycznej aktywności na lekcjach matematyki
 • Myślenie nie boli… Rozrywki umysłowe wspierające rozwój myślenia logicznego i matematycznego uczniów 
 • Wykorzystanie elementów metody George`a Polya na zajęciach matematycznych w szkole podstawowej 
 • Rozwiązywanie zadań metodą kruszenia na zajęciach matematycznych 
 • Escape room  jako aktywizującą metoda pracy w szkole i przedszkolu
 • Fińskie inspiracje w polskiej klasie
 • Fińska pedagogika pozytywna dla nauczycieli
 • Joga śmiechu – zaopiekuj się swoimi emocjami
 • Edukacyjny escape room jako metoda pracy z uczniem wirtualnie i w kontakcie
 • WebQuest jako metoda projektów – podstawy teoretyczne i dobre praktyki

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

 • Dziecko w spektrum autyzmu w szkole podstawowej – jak pomóc sobie, dziecku i rodzinie
 • Elementy terapii behawioralnej w pracy z dziećmi w spektrum autyzmu
 • Jak prowadzić efektywne zajęcia rewalidacyjne?
 • Czy to dyskalkulia? Trudności w uczeniu się matematyki w teorii i praktyce pedagogicznej 
 • Uczeń z trudnościami w szkole – jak pomagać, jak pracować? 
 • Współpraca nauczyciela z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w teorii i praktyce 
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce 
 • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna – co każdy nauczyciel wiedzieć powinien

BUDOWANIE RELACJI Z UCZNIAMI I RODZICAMI

 • Trudny rodzic – strategie postępowania
 • Niełatwa, ale skuteczna komunikacja z rodzicami
 • Zintegrowana klasa, czyli jaka?
 • (Przy)gotuj dobre relacje – warsztaty kulinarne z elementami TUS
 • Hallo! Tu Bumer! Komunikacja międzypokoleniowa, czyli jak rozmawiać z młodym dorosłym i jeszcze go czegoś nauczyć
 • Nastolatek w kryzysie. Sposoby wspierania młodych ludzi.
 • Konflikt i kryzys jako ważne punkty na ścieżce rozwoju.
 • Trudne zachowania uczniów – strategie oddziaływania
 • Depresja dzieci i młodzieży – objawy i sposoby reagowania
 • Zachęcanie kontra zniechęcanie. Budowanie poczucia własnej wartości.
 • Samoregulacja w praktyce, czyli dlaczego uczniowie źle się zachowują.

ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELA I PLACÓWKI

 • Zdrowy tryb życia w pracy nauczyciela
 • Jak pracować z uczniami i nie zwariować, czyli proste techniki Mindfulness
 • Budowanie silnego zespołu opartego na współpracy – warsztat integracyjny dla RP 
 • Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów
 • Budowanie partnerstw lokalnych i efektywna współpraca na rzecz realizacji projektów społecznych PRIORYTET MEN
 • Stowarzyszenie czy fundacja – w jaki sposób organizacja pozarządowa może pomóc szkole w realizacji projektów? Zakładanie organizacji, formalno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji, praktyczne aspekty zarządzania organizacją.

KURSY DOSKONALĄCE